Merkeforsikring

Din KGM fortjener en god forsikring. Derfor samarbeider vi med Gjensidige vedr. forsikring til din bil. Uhell kan skje - derfor er det viktig med en god forsikring til din bil.

MERKEFORSIKRING HOS GJENSIDIGE

Gjensidige leverer forsikring ved kjøp av bil fra KGM. Forsikringen inneholder kostnadsfri oppstartsmåned, med mulighet til fri oppsigelse innenfor denne måneden.

Ved å kjøpe forsikring gjennom Gjensidige, blir du en del av deres kundeutbytte-program.

Du får også:

  • Gratis startleiedekning ved Privatleasing
  • 50% startbonus
  • 1 kostnadsfri måned
  • 2000,- i egenandel ved glass/ruteskifte

Ingen bonustap på skade på parkert bil.